4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Anka Yayınları 9. Sayfa Cevapları

2021-2022 Öğretim Yılı 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı ANKA Yayınları 1. Ünite GÜNLÜK HAYATTAKİ DİNÎ İFADELER Sayfa 9 “Hazırlık Çalışmaları” Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Din, ahlak ve dua kavramlarının anlamlarını araştırınız.

CEVAP: Din, veya Allah’ın peygamberleri vasıtası ile insanlara bildirdiği inançtır.

Ahlak, kişide huy olarak bilinen nitelik; iyi ve güzel olan niteliklerdir.

Dua, Allah’a yönelmek, O’na yalvarmak ve ondan merhamet dilemektir.

2. Günlük hayatta söylenilen dua ifadelerine üç örnek araştırınız.

CEVAP: Hasta olan birine “Allah şifa versin” denir.

Birini yolcu ederken “Allah’a emanet ol.” denir.

Bir işle uğraşan kişiye “Allah kolaylık versin.” denir.

3. Eûzü besmelenin nasıl söylendiğini ve ne anlama geldiğini aile büyüklerinize sorunuz.

Okunuşu: Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm.

Anlamı: Kovulmuş Şeytan’ın şerrinden Allah’a sığınırım.

4. Salavat nedir ve nasıl söylenir? Araştırınız.

Salavat: Âllâhümme salli alâ Muhammed.

Anlamı: Allâh’ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, salatu selam eyle.”

5. Sevap, günah, haram ve helal kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

Sevap: Hayırlı bir davranış karşısında Allah tarafından verileceğine inanılan ödül.

Günah: Dinî bakımdan suç sayılan iş veya davranış.

Haram: Din kurallarına aykırı olan, dinî bakımdan yasak olan.

Helal: Dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan.

Etiketler

Dumbledore